[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2021-04-28 12:45:45]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na „Zakup i montaż mebli na wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.  

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2021 r. o godzinie 09:00. 

Miejsce składania ofert: ZOPK, Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, 46-034 Ładza. 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższych załacznikach.


Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2021-04-28 12:45
Wyświetleń:426
Wersje artykułu
2021-04-28 14:48Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-04-28 14:47Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda