[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2021-05-12 15:26:44]

Dotyczy zamówienia na „Zakup i montaż mebli na wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.  

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączniku do pobrania poniżej.

20.05.2021 Dokonano uzupełnienia ogłoszenia. Uzupełnione ogłoszenie znajduje się w załączniku do pobrania.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2021-05-12 15:26
Wyświetleń:361
Wersje artykułu
2021-05-20 13:11Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-05-20 13:10Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-05-12 17:29Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-05-12 17:28Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda