[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2019-11-27 10:35:34]

Województwo Opolskie 

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. 

„„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” 

Termin realizacji projektu: do kwietnia 2021 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2019-11-27 10:35
Wyświetleń:1442
Wersje artykułu
2019-11-27 11:40Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2019-11-27 11:40Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2019-11-27 11:39Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda