[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2016-05-04 14:58:16]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu do prowadzenia inwentaryzacji zadrzewień.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020:
V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO

Kod CPV: 38110000 – 9 Przyrządy nawigacyjne 38.41.00.00-2 Przyrządy pomiarowe
38295000 – 9 Sprzęt topograficzny

Szczegółową treść zapytania wraz z formularzem ofertowych oraz załącznikami mogą Państwo pobrać poniżej.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2016-05-04 14:58
Wyświetleń:1868
Wersje artykułu
2016-05-05 09:25Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2016-05-05 08:58Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda