[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2016-05-05 10:49:16]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów "Zadrzewienia w praktyce" dla pracowników samorządowych województwa opolskiego.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020:
V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO

Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Szczegółową treść zapytania wraz z formularzem ofertowych oraz załącznikami mogą Państwo pobrać poniżej. Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2016-05-05 10:49
Wyświetleń:1902
Wersje artykułu
2016-05-05 11:08Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2016-05-05 11:04Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda