[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-01-05 10:52:43]

 Województwo Opolskie 

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. 

„Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” 

Termin realizacji projektu: od lipca 2017 r. do grudnia 2019 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-01-05 10:52
Wyświetleń:1775
Wersje artykułu
2018-01-05 12:09Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-01-05 12:06Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-01-05 12:03Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-01-05 11:58Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-01-05 11:55Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda