[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-09-11 12:34:17]

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na "Dostawę wraz z montażem wyposażenia sali edukacyjno - warsztatowej w Oddziale Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy - 3 zadania częściowe", w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Poniżej do pobrania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-09-11 12:34
Wyświetleń:748
Wersje artykułu
2018-09-11 14:38Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-09-11 14:37Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda