[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-09-24 13:10:07]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na „Wykonanie, dostawa i montaż ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej tj. jednej dioramy otwartej oraz sześć dioram w gablotach do ZOPK w Ładzy”, w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 października 2018 r. o godzinie 10:00.

Miejsce składania ofert: ZOPK, Rynek 12, 48-340 Głuchołazy (II piętro, wejście od strony korytarza poradni dentystycznej).

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie, dostawę oraz montaż przedmiotowych dioram zgodnych z opisem prezentowanym poniżej. 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższych załacznikach. Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-09-24 13:10
Wyświetleń:803
Wersje artykułu
2018-09-24 15:23Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-09-24 15:21Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-09-24 15:19Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-09-24 15:18Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-09-24 15:17Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda