[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-10-12 10:32:12]

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie pięciu filmów prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe opolskich parków krajobrazowych tj.: Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie", Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" oraz Stobrawskiego Parku Krajobrazowego", w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Poniżej do pobrania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-10-12 10:32
Wyświetleń:697
Wersje artykułu
2018-10-12 12:37Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-12 12:35Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda