[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-10-12 10:45:31]

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie, dostawa i montaż ekspozycji edukacyjno –przyrodniczej tj. interaktywnego multimedialnego stanowiska prezentującego walory Stobrawskiego Parku Krajobrazowego do ZOPK w Ładzy”, w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Szczegóły ogłosznia o wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-10-12 10:45
Wyświetleń:709
Wersje artykułu
2018-10-12 12:50Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-12 12:49Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda