[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-10-16 14:00:44]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na  „Dostawę i montaż zestawu mebli na wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej w Ładzy”, w ramach projektu „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 09:00.

Miejsce składania ofert: ZOPK, Rynek 12, 48-340 Głuchołazy (II piętro, wejście od strony korytarza poradni dentystycznej). 

UWAGA: w dniu 22 października nastąpiła modyfikacja treści SIWZ oraz zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin: 26-10-2018r godz. 9:0

Szczegóły ogłoszenia, zmodyfikowany SIWZ oraz załączniki można pobrać poniżej:Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-10-16 14:00
Wyświetleń:877
Wersje artykułu
2018-10-22 16:49Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-22 13:42Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-16 14:12Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-16 14:12Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-16 14:11Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda