[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-10-22 13:17:08]

przetarg nieograniczony na  „Dostawę i montaż zestawu mebli na wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej w Ładzy”, w ramach projektu „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Pytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ do pobrania w załączniku poniżej. 

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-10-22 13:17
Wyświetleń:730
Wersje artykułu
2018-10-22 16:47Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-22 13:20Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-22 13:19Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda