[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-10-23 12:58:02]

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienie na „Wykonanie, dostawa i montaż ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej tj. jednej dioramy otwartej oraz sześć dioram w gablotach do ZOPK w Ładzy”, w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Szczegóły ogłosznia o wyniku postępowania znajdują się w załączniku. 

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-10-23 12:58
Wyświetleń:703
Wersje artykułu
2018-10-23 15:00Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-10-23 15:00Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda