[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-11-26 12:54:54]

Dotyczy zamówienia na „Zakup, dostawa i montaż zestawu sprzętu multimedialnego oraz zestawu sprzętu do projekcji filmów 3D”, w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Szczegóły ogłosznia o wyniku postępowania znajdują się w załączniku. 

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-11-26 12:54
Wyświetleń:619
Wersje artykułu
2018-11-26 13:58Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-11-26 13:58Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda