[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-12-14 12:51:15]

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawę i montaż zestawu sprzętu multimedialnego do Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej”, w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Szczegóły ogłoszenia o wyniku postępowania znajdują się w załączniku.


Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-12-14 12:51
Wyświetleń:820
Wersje artykułu
2019-03-25 10:19Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-12-28 11:57Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda