[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-03-18 10:12:56]

Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.   

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączniku.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2020-03-18 10:12
Wyświetleń:235
Wersje artykułu
2020-03-18 11:17Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-03-18 11:16Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda