[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-03-27 18:07:54]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na "Zakup, dostawę i montaż zestawu mebli do siedziby Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00. 

Miejsce składania ofert: ZOPK, Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, 46-034 Ładza. 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższych załacznikach.

Uwaga, poniżej do pobrania odpowiedź na pytanie potencjalnego Wykonawcy oraz ogłoszenie po dokonanej korekcie. Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2020-03-27 18:07
Wyświetleń:546
Wersje artykułu
2020-04-02 14:49Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-04-02 14:48Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-03-27 19:17Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-03-27 19:16Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda