[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-04-30 11:20:52]

Dotyczy ogłoszenia na "Zakup, dostawę i montaż zestawu mebli do siedziby Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 
Szczegóły zawiadomienia znajdują się w załączniku.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2020-04-30 11:20
Wyświetleń:331
Wersje artykułu
2020-04-30 13:26Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-04-30 13:25Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda