[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-05-12 10:46:43]

Dotyczy ogłoszenia na "Zakup, dostawę i montaż zestawu mebli do siedziby Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.  


Szczegóły zawiadomienia znajdują się w załączniku.


Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2020-05-12 10:46
Wyświetleń:271
Wersje artykułu
2020-05-12 12:49Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-05-12 12:48Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda