[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-06-15 11:11:01]

Dotyczy ogłoszenia na "Zakup, dostawę i montaż zestawu mebli do siedziby Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

W załączniku do pobrania zawiadomienie o wyniku postępowania.


Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2020-06-15 11:11
Wyświetleń:219
Wersje artykułu
2020-06-15 13:16Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-06-15 13:15Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda