[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-07-13 13:30:46]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na "Dostawę wraz z montażem zestawu sprzętu multimedialnego oraz sieci LAN 1 do oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.  

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2020 r. o godzinie 12:00. 

Miejsce składania ofert: ZOPK, Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, 46-034 Ładza. 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższych załacznikach.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2020-07-13 13:30
Wyświetleń:899
Wersje artykułu
2020-07-13 15:38Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-07-13 15:34Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda