[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-07-29 10:36:30]

Dotyczy ogłoszenia na "Dostawę wraz z montażem zestawu sprzętu multimedialnego oraz sieci LAN 1 do oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.  

W załączniku do pobrania ogłoszenie o wyniku postępowania.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2020-07-29 10:36
Wyświetleń:143
Wersje artykułu
2020-07-29 12:39Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-07-29 12:39Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda