[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2021-03-31 15:41:10]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na "Wykonanie, dostawę i montaż zestawu pomocy dydaktycznych na wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny - 2 zadania częściowe", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 09:00. 

Miejsce składania ofert: ZOPK, Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, 46-034 Ładza. 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższych załacznikach.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2021-03-31 15:41
Wyświetleń:387
Wersje artykułu
2021-03-31 17:51Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-03-31 17:51Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-03-31 17:49Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda