[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2021-04-08 11:57:41]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na "Dostawę wraz z montażem zestawu sprzętu multimedialnego do oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 09:00

Miejsce składania ofert: ZOPK, Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, 46-034 Ładza. 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższych załacznikach.


Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2021-04-08 11:57
Wyświetleń:312
Wersje artykułu
2021-04-08 14:10Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-04-08 14:05Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda