[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2021-04-16 09:05:15]

Dotyczy zamówienia na "Wykonanie, dostawę i montaż zestawu pomocy dydaktycznych na wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny - 2 zadania częściowe", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. W załączniku do pobrania ogłoszenie o wyniku postępowania.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2021-04-16 09:05
Wyświetleń:309
Wersje artykułu
2021-04-16 11:08Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-04-16 11:07Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda