[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2021-04-27 10:53:14]

Dotyczy zamówienia na „Zakup i montaż mebli na wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do pobrania poniżej.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2021-04-27 10:53
Wyświetleń:271
Wersje artykułu
2021-04-27 12:56Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-04-27 12:55Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda