[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2021-04-27 12:39:07]

Dotyczy zamówienia na "Dostawę wraz z montażem zestawu sprzętu multimedialnego do oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączniku do pobrania poniżej.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2021-04-27 12:39
Wyświetleń:365
Wersje artykułu
2021-04-27 14:42Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-04-27 14:41Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda