[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2012-12-13 12:24:56]

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

·   uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

·   wglądu do dokumentów urzędowych,

·   dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

·     ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

·     udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

·     wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2012-12-13 12:24
Wyświetleń:3426
Wersje artykułu
2013-01-08 14:53Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2012-12-13 12:24Zmodyfikowany przez: