[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2013-02-15 14:18:07]

28 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 204 poz. 1195), wprowadzająca do polskiego porządku prawnego instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Zgodnie z art.  23a.  ust 1 znowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej ,,Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale”.

Jednocześnie podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej – w przypadku informacji udostępnianych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych są one następujące:

  • informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych;
  • należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;
  • pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
  • jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.


Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych odpowiada za przekazywane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2013-02-15 14:18
Wyświetleń:6090
Wersje artykułu
2013-02-15 14:28Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2013-02-15 14:27Zmodyfikowany przez:
2013-02-15 14:25Zmodyfikowany przez: 2013-02-15 14:24:22
2013-02-15 14:23Zmodyfikowany przez: 2013-02-15 14:22:24