[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2013-05-07 12:42:01]

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) informuję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” w dniach od 9.05. 2013 r. do 31.05.2013 r. w siedzibie Oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych (Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W tym też terminie można składać uwagi i wnioski do projektu planu: w formie pisemnej na wskazany powyżej na adres, ustnie do protokołu lub mailowo na adres go@zopk.pl.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Ireneusz HebdaStopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2013-05-07 12:42
Wyświetleń:2324
Wersje artykułu
2013-05-07 12:46Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2013-05-07 12:44Zmodyfikowany przez: 2013-05-07 12:42:01