Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na zakup i dostawę fabrycznie nowego osobowego samochodu terenowego typu SUV z napędem 4x4 do siedziby ZOPK w Pokrzywnej.

na wykonanie pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

 

Uprzejmie informuję, że Zamawiający, korzystając z przysługującego mu prawa do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, odwołuje zapytanie ofertowe z dnia 10 maja 2017 r. na wykonanie pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, ogłoszonego w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 ochrona różnorodności biologicznej.

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sadzonek i posadzenie drzew na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sadzonek i posadzenie drzew na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.