Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla  pracowników Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z zakresu prawa ochrony przyrody i krajobrazu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

na wykonanie usługi polegającej na dostawie sadzonek i posadzeniu drzew na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na dostawie sadzonek i posadzeniu drzew na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

na zakup i dostawę materiałów edukacyjno – promocyjnych z nadrukami.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów edukacyjno-promocyjnych z nadrukami.

na opracowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów na konkurs fotograficzny do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna


 na opracowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów na konkurs fotograficzny do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna

na opracowanie graficzne i druk tablic promocyjnych  do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna