Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne
na opracowanie graficzne i druk folderu "Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego".
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na opracowanie graficzne i druk folderu "Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego".
na chemiczne unicestwienie systemów korzeniowych niepożądanej roślinności na powierzchni 5.160 m2.
na wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli na powierzchni 25.000 m2 oraz wywóz biomasy.
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli na powierzchni 25.000 m2 oraz wywóz biomasy.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na chemiczne unicestwienie systemów korzeniowych niepożądanej roślinności na powierzchni 5.160 m2.

na wykonanie tablic przystankowych.
na zakup tonerów do drukarki laserowej i kserokopiarki oraz materiałów biurowych.