Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne
Dotyczy zapytania ofertowego na "Dostawę laptopa (1 szt.) dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych".
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę laptopa (1 szt.) dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych".
Dotyczy zapytania ofertowego na "Dostawę laptopa (1 szt.) dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych".
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na "Dostawę samochodu osobowego typu SUV dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych".
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę laptopa (1 szt.) dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych".
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę samochodu osobowego typu SUV dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych".

Dotyczy ogłoszenia na "Dostawę wraz z instalacją INFOKIOSKU do oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na "Dostawę wraz z instalacją INFOKIOSKU do oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny", w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.