Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne
na odnowienie poprzez odmalowanie i uzupełnienie oznaczeń ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" oraz na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny".

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. "Zakup materiałów edukacyjno - promocyjnych z nadrukami" złożonych zostało 6 ofert.

Na wykonawcę wybrana została firma: PIUMA REKLAMA Mirosław Krawczyk, ul. Graniczna 2, 45-587 Opole.

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie tablic przystankowych.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na zakup tonerów do drukarki laserowej i kserokopiarki oraz materiałów biurowych.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na odnowienie poprzez odmalowanie i uzupełnienie oznaczeń ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" oraz na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny".

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej informuje, że w dniu 13.05.2013 r. jeden Wykonawca zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące zamówienia pn. "Zakup materiałów promocyjno - edukacyjnych z nadrukami".

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na zakup materiałów edukacyjno - promocyjnych z nadrukami.

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) informuję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” w dniach od 9.05. 2013 r. do 31.05.2013 r. w siedzibie Oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych (Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W tym też terminie można składać uwagi i wnioski do projektu planu: w formie pisemnej na wskazany powyżej na adres, ustnie do protokołu lub mailowo na adres go@zopk.pl.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Ireneusz Hebda