Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne
W oparciu o art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych informuje o zmianie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę fabrycznie nowego osobowego samochodu terenowego typu SUV z napędem 4x4.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego osobowego samochodu terenowego typu SUV z napędem 4x4.

 

na opracowanie graficzne i druk folderu "Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego".
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na opracowanie graficzne i druk folderu "Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego".
na chemiczne unicestwienie systemów korzeniowych niepożądanej roślinności na powierzchni 5.160 m2.
na wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli na powierzchni 25.000 m2 oraz wywóz biomasy.
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli na powierzchni 25.000 m2 oraz wywóz biomasy.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na chemiczne unicestwienie systemów korzeniowych niepożądanej roślinności na powierzchni 5.160 m2.