Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na zakup materiałów edukacyjno - promocyjnych z nadrukami.

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) informuję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” w dniach od 9.05. 2013 r. do 31.05.2013 r. w siedzibie Oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych (Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W tym też terminie można składać uwagi i wnioski do projektu planu: w formie pisemnej na wskazany powyżej na adres, ustnie do protokołu lub mailowo na adres go@zopk.pl.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Ireneusz Hebda

na wykonanie usługi polegającej na biologicznym (naturalnym) wykaszaniu działki nr 201/1 w miejscowości Góra Św. Anny, poprzez wypas owiec, w latach 2013 - 2016. 

na wykonanie usługi polegającej na sezonowej pielęgnacji siedlisk i wsiedlanych gatunków na terenie działki nr 201/1 w miejscowości Góra Św. Anny, w latach 2013 - 2016. 

na wykonanie usługi polegającej na sezonowej pielęgnacji siedlisk i wsiedlanych gatunków na terenie działki nr 201/1 w miejscowości Góra Św. Anny, w latach 2013 - 2016.

 na wykonanie usługi polegającej na biologicznym (naturalnym) wykaszaniu działki nr 201/1 w miejscowości Góra Św. Anny, poprzez wypas owiec, w latach 2013 - 2016.

 Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na sezonowej pielęgnacji siedlisk i wsiedlanych gatunków, w latach 2013 - 2016.

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na usługę polegającą na biologicznym (naturalnym) wykaszaniu działki nr 201/1 w miejscowości Góra Św. Anny, poprzez wypas owiec, w latach 2013-2016.