Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner 1,4i Kat +LPG
na dostawę elementów doposażenia ruchomego pastucha elektrycznego, niezbędnego do przeprowadzenia wypasu owiec.

na wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli oraz wywóz biomasy na powierzchni 25.000 m2 na działce nr ew. 201/1, położonej w miejscowości Góra Św. Anny, gmina Leśnica, powiat strzelecki, woj. opolskie, stanowiący obszar rezerwatu przyrody "Góra Św. Anny". 

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli oraz wywóz biomasy na powierzchni 25.000 m2 na działce nr ew. 201/1, położonej w miejscowości Góra Św. Anny, gmina Leśnica, powiat strzelecki, woj. opolskie, stanowiący obszar rezerwatu przyrody "Góra Św. Anny". 

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę elementów doposażenia ruchomego pastucha elektrycznego, niezbędnego do przeprowadzenia wypasu owiec.
na druk i dostawę Przewodnika Edukacyjnego dla dzieci "Park Krajobrazowy Góra Św. Anny".
na opracowanie graficzne, druk i dostawę folderu "Park Krajobrazowy Góry Opawskie".